Video's: webinars & infosessies

Bekijk hier de video's en presentaties van onze webinars en infosessies.

Infosessie AREI, Boek 1, welke aanpassingen zitten in de pijplijn? - 27/10/2022

De installatie van nieuwe technologieën en nieuwe toestellen maken nieuwe teksten of aanpassing van bestaande teksten in Boek 1 noodzakelijk. Deze zullen na omzetting in wet uiteindelijk toelaten om toekomstige installaties uit te voeren binnen een wettelijk kader.

Zo zullen er aangepaste teksten komen voor huishoudelijke installaties in het algemeen, voor de ruimten die een badkuip en/of een douche bevatten, voor de toegelaten afwijkingen van bestaande installaties en nog veel meer want het AREI, Boek 1 wil de snelle elektrische (r)evolutie in de mate van het mogelijke volgen.

Bekijk hieronder de video van deze infosessie. 

Infosessie - Dynamische tarieven voor de residentiële klant & een ‘Vehicle-to-Grid toepassing’ - 20/10/2022

Vanaf het laatste kwartaal van 2021 zagen we sterke prijsstijgingen in ons vast en variabel energiecontract. In de toekomst zullen we steeds meer te maken krijgen met dynamische (of flexibele) prijzen waarbij de tarieven voor elektriciteit direct gekoppeld zijn aan de prijzen op de spotmarkten (de zogenoemde ‘day ahead markt’). In het kader van het COOCK CEMS project organiseerden we, in samenwerking met Eloya, een avond waarin we dieper ingaan op deze onderwerpen. Als afsluiter maakten we ook nog een interessante zijsprong naar de praktische implementatie van een elektrische wagen met een “vehicle to grid” oplossing.

Infosessie Laadinfrastructuur elektrische voertuigen - 20/12/2021

We organiseerden een hybride informatiesessie aangaande de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Eerst bekijkt Bart Massin (Stroohm) het globale plaatje van de laadinfrastructuur: welke actoren zijn er, welke producten zijn er, hoe zit het met de brandveiligheid, keuring enz. Daarna gaat Bart Vannoppen (Volta) dieper in op het inpassen van een laadpaal in het geheel van elektrische verbruikers in een woning. Hoe stemt hij beter de productie af op het verbruik, wat met het komende capaciteitstarief, hoe krijgt hij zijn wagen steeds voldoende geladen?

Event Aan de slag met een duurzame bedrijfsvloot - 08/06/2021

Elektrische wagens en duurzame mobiliteit, we horen er elke dag over. Ook bij bedrijven groeit het besef dat het hoog tijd is om de eigen vloot te bekijken en er elektrische voertuigen (EV) in op te nemen. Maar hoe begin je daaraan? Bekijk hier de uiteenzettingen van William Stinissen en Bart Vannoppen.

Webinar Power over Ethernet - 16/11/2020

PoE is een technologie die het mogelijk maakt om data en spanning te leveren via een standaard netwerkkabel.

Het grote voordeel van het gebruik is o.a. dat er geen extra voedingsadapter, of 230 VAC ter plekke, meer nodig is bij het apparaat dat gebruik maakt van PoE technologie. De ontwikkelingen en toepassingen rondom PoE nemen jaar over jaar toe. Na invoering van de nieuwe standaard (IEEE 802.3bt) is het zelfs mogelijk om PoE devices tot 100 W te voeden waardoor meer applicaties mogelijk zijn geworden.

Het nieuwe AREI komt eraan! – najaar 2019

De oude bijbel van elke elektricien dateert van 1981. Geschreven in de vorm van artikels, die in de loop van de tijd aangepast zijn, verduidelijkt zijn door uitvoeringsbesluiten en nota’s, was dit werk toe aan een grondige upgrade.

Het nieuwe AREI werd op 28 oktober 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op 1 juni 2020. Vanaf deze datum moeten alle elektrische installaties voldoen aan het nieuwe AREI.

Herziening Synergrid C10/11 – september 2019

Het technisch voorschrift Synergrid C10/11 (decentrale productie-installaties die parallel werken met het distributienet) wordt herzien en zal midden september in voege treden!

Op een reeks infoavonden gingen we dieper in op de wijzigingen, zoals de regels voor batterijen en de toelating om een automatisch scheidingssysteem te gebruiken tot 30 kVA. De keuringsorganismen en Fluvius leggen tevens uit welke controles en testen ze voorzien.

Intelligente lichtregelsystemen - infoavond Volta voorjaar 2019

Energie-efficiëntie en flexibiliteit winnen steeds meer aan belang. Een goede lichtsturing kan hier zijn steentje aan bijdragen. Maar hoe zorg je ervoor dat deze aangepast is aan de situatie en noden van deze tijd?

Zit ook jij met een aantal prangende vragen over lichtsturing en de integratie van dergelijke systemen in een gebouwbeheersysteem?

Wat zijn de voor- en nadelen van bedrade vs. draadloze lichtsturingssystemen? Hoe integreer je deze systemen met gebouwbeheersystemen? Welke systemen bestaan er allemaal en hoe maak je de meest optimale keuze?

Building Information Modelling (BIM) - infoavond Volta najaar 2018

Alsmaar meer zaken worden gedigitaliseerd. In de toekomst zal dit zeker ook gelden voor gebouwen voor en tijdens het bouwproces, de installatie van de technieken in het gebouw en de uitbating ervan. Wij schetsen de huidige stand van zaken omtrent BIM.