Personeel

Verlenging soepelere maatregelen i.k.v. tijdelijke werkloosheid

De soepelere maatregelen i.k.v. tijdelijke werkloosheid corona, worden verlengd tot 31/03/2022. 

De sociale partners zijn akkoord om ook voor onze sector te blijven werken met een systeem van automatische betalingen voor de aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona. 

Meer info