Update Corona: annulaties activiteiten!

Volta volgt de aanbevelingen en maatregelen van de Belgische overheden strikt op. Vrijdag besliste de nationale veiligheidsraad de geldende maatregelen te verlengen en dit voorlopig tot 19 april.

Dit heeft uiteraard gevolgen voor onze dienstverlening. Je vindt hier de voornaamste elementen:

Opleidingen

  • Al onze opleidingen in open aanbod en/of bedrijfsintern, die gepland waren tot 15 mei 2020, worden geannuleerd.
    Een nieuwe planning is in opmaak om de opleidingen een nieuwe doorstart te geven na 01/09/2020
    Hiervoor zullen de betrokken bedrijven gecontacteerd worden zodra deze definitief is.
  • Ben je ingeschreven voor een opleiding die ingepland is tussen 15 mei 2020 en 30 juni 2020 dan kan je je inschrijving zelf nog kosteloos annuleren tot 3 weken voor de start van de opleiding.

Infosessies


Alle geplande infosessies in het voorjaar worden geannuleerd. Er wordt onderzocht of deze opnieuw aangeboden zullen worden in het najaar of eventueel via een online platform ter beschikking zullen gesteld worden.

Netwerkmomenten


Alle geplande Flanders e-consortia, Klankbordmeetings duaal leren, … in het voorjaar worden geannuleerd. Een nieuwe planning voor het najaar is in opmaak.

Electro Brain


Alle nog ingeplande sessies Electro Brain tussen 19 april en 30 juni worden geannuleerd

Bedrijfs- en schoolbezoeken


Alle bezoeken zijn opgeschort tot 19 april 2020.

Onze medewerkers werken enkel nog van thuis uit. Ze blijven bereikbaar via de gekende telefoonnummers & e-mails tijdens de kantooruren (ma-vrij 08u-16u). 

 

Ben je een erkende werkgever in het kader van duaal leren en wil je weten wat dit betekent voor je jongere en je bedrijf?

Neem dan contact op met Syntra Vlaanderen via:

Wat kan je doen om risico's te vermijden?

Volg de richtlijnen van de FOD Volksgezondheid:

  • Was je handen regelmatig.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze onmiddellijk weg
  • Hoest of nies in je elleboogholte (of in een papieren zakdoekje)
  • Vermijd nauw contact met personen die symptomen vertonen van luchtwegaandoeningen, zoals hoesten en niezen.

Heb je nog vragen?

Voor algemene info rond het coronavirus verwijzen we je graag door naar deze website van de FOD Volksgezondheid.

Heb je een concrete vraag voor ons? Contacteer ons.