Personeel

Protocol Covid-19

De afgelopen week werd er door de sociale partners een protocol ondertekend om de bedrijven te adviseren bij de heropstart van de activiteiten.

Daarbij wordt prioriteit gegeven aan de veiligheid van de werknemers.

Jullie vinden hieronder zowel het protocol voor retail en groothandel, alsook het protocol voor de installateurs.