Technologie & reglementering

Nieuwe fiche 7 van de FOD Econ aan de erkende organismen mbt de isolatiemeting

Een isolatiemeting van stroombanen zoals bedoeld in onderafdeling 6.4.5.1. van Boek 1 en in onderafdeling 6.4.5.2. van Boek 3 van het AREI is een essentiële meting bij een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname en bij een periodieke controle van elektrische installaties op laagspanning en zeer lage spanning. Deze meting kan/mag echter niet steeds uitgevoerd worden omwille van onder andere:

  • bedrijfscontinuiteit (men mag niet afschakelen op het ogenblik van de controle) en/of
  • de aanwezigheid van gevoelige elektronische apparatuur die vast aangesloten is op de te meten stroombanen.

Hoe hiermee moet omgegaan worden bij de controle wordt toegelicht in nota 7 van de FOD Economie aan de erkende organismen die je terugvind in :