Jouw privacy is belangrijk!

Jouw privacy is belangrijk voor ons! Daarom willen we transparant zijn omtrent de persoonsgegevens die wij verzamelen, waarom wij die verzamelen en wat er met deze gegevens gebeurt (conform de GDPR (General Data Protection Regulation), van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens)). Die informatie vind je in de privacy disclaimer. Lees deze zeker aandachtig door. Klik hier.