Technologie & reglementering

4de workshop van VKSL: beleidsaanbevelingen slim laden

Het Vlaams Kennisplatform Slim Laden organiseert haar 4de workshop op 5 november 2019 in Brussel.

Je mag je verwachten aan technische presentaties over de impact die het laden van elektrische voertuigen heeft op de 'power quality' op het elektriciteitsnet. Ook bekijken we de mogelijkheden om die impact op het elektriciteitsnet te verminderen. We gaan ook dieper in op roadmaps en beleidsaanbevelingen in verband met slim laden.

Hieronder vind je al de praktische info terug.

Je wordt verwacht op 5 november 2019 om 09u30 te Herman Teirlinck, Havenlaan 88, Brussel.

09u30 – 10u00   Ontvangst met koffie

Vlaams Kennisplatform Slim Laden; Terugblik & Beleidsaanbevelingen – Carlo Mol – VITO/EnergyVille

Integratie van EV in de Frequency Containment Reserve (FCR)-markt met Vehicle-to-Grid-laders (V2G) – Jelle Meersmans – Enervalis

11u00 – 11u30    Koffiepauze

Een Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) voor Nederland: ambitie, impact en ingrediënten – Roland Ferwerda – NKL

Integrating e-mobility into the electricity system: is the regulatory framework fit for purpose? – Kai Tullius – European Commission DG Transport & Mobility

12u30 – 13u30    Broodjeslunch

Slim laden in de praktijk – Marc Rummens – Engie Laborelec

Schoon laden = slim laden; elektrisch vervoer en spanningskwaliteit – Thijs Van Wijk – ElaadNL

14u30 – 15u00   Koffiepauze

EnergyVille Testomgeving Slim laden – Johan Driesen – KULeuven/EnergyVille

Home Grids and V2X Technologies; Roadmap and Policy Recommendations – Cristina Corchero – IREC & IEA TCP HEV Task28

16u15 – 17u00   Netwerkdrink

Je kan je inschrijven door een e-mail te sturen naar info@vksl.be

Deelname leden VKSL: gratis

Deelname niet-leden VKSL: € 175 (excl. btw)

No show fee: € 50 (Indien je belet bent te komen, annuleer dan ten laatste op 31 oktober)

Het Vlaams Kennisplatform Slim Laden is een initiatief van EnergyVille, The New Drive en Volta in samenwerking met het Living Lab Smart Charging, het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) en TCP HEV Task28 van het Internationaal Energie Agentschap. Het platform wordt ondersteund vanuit het Departement Omgeving.