Wat te doen?

Wat moet je als arbeider zelf doen?

Je vult VAK 1 in van het formulier N5, VAK 3 laat je (bij een eerste aanvraag) vervolledigen door je werkgever en ten slotte laat je VAK 2 invullen door je mutualiteit. Nadien bezorg je het volledig ingevulde document aan Volta fbz samen met een attest van de mutualiteit.

Wanneer je dossier aanvaard wordt bezorg je ons, bij elke verlenging van je ziekteperiode, een nieuw formulier N5 ingevuld door jezelf en de mutualiteit (werkgever is niet meer nodig) samen met een attest van de mutualiteit.

Indien je je registreert op de website kan je hier al vooraf ingevulde formulieren bekomen.

Wat moet je mutualiteit doen?

VAK 2 van het reeds door jou gedeeltelijk ingevulde formulier N5 vervolledigen en je terug bezorgen samen met een attest dat de eerste dag van arbeidsongeschiktheid vermeldt (dit document moet telkens afgeleverd worden bij elke vraag of verlenging). .

Wat moet je werkgever doen?

Bij de eerste aanvraag, het reeds door jou gedeeltelijk ingevulde document N5 verder aanvullen en je terug bezorgen.

Wat doet Volta fbz?

Volta fbz controleert de aanvraag. Indien het dossier in orde is wordt, na afhouding van de bedrijfsvoorheffing, overgegaan tot betaling op het door jou opgegeven rekeningnummer.

De aanvullende vergoedingen ‘Ziekte’ worden 2 keer per maand doorgegeven ter betaling.

Jaarlijks bezorgt Volta fbz tevens een fiscale fiche betreffende deze vergoedingen om bij de belastingaangifte te voegen.