Wat te doen?

Wat moet je als arbeider zelf doen?

Je vult DEEL 1 in van het formulier N5, DEEL 2 laat je vervolledigen door je mutualiteit. Nadien bezorg je het volledig ingevulde document aan Volta fbz samen met een attest van de mutualiteit.

Wanneer je dossier aanvaard wordt bezorg je ons, bij elke verlenging van je ziekteperiode, een nieuw formulier N5 ingevuld door jezelf en de mutualiteit (werkgever is niet meer nodig) samen met een attest van de mutualiteit.

Wat moet je mutualiteit doen?

DEEL 2 van het reeds door jou gedeeltelijk ingevulde formulier N5 vervolledigen en je terug bezorgen samen met een attest dat de eerste dag van arbeidsongeschiktheid vermeldt (dit document moet telkens afgeleverd worden bij elke vraag of verlenging). .

Wat moet je werkgever doen?

/

Wat doet Volta fbz?

Volta fbz controleert de aanvraag. Indien het dossier in orde is wordt, na afhouding van de bedrijfsvoorheffing, overgegaan tot betaling op het door jou opgegeven rekeningnummer.

De aanvullende vergoedingen ‘Ziekte’ worden 2 keer per maand doorgegeven ter betaling.

Jaarlijks bezorgt Volta fbz tevens een fiscale fiche betreffende deze vergoedingen om bij de belastingaangifte te voegen.