Praktisch

Het bedrag en de duur van de uitbetaling hangen af van de leeftijd van de aanvrager.

Ben je op de 1ste dag van je ziekte jonger dan 55 jaar dan betaalt Volta fbz je een aanvullende vergoeding uit en dit voor een periode van maximum 36 maanden.

Als je op het ogenblik dat je ziek wordt 55 jaar of ouder bent, dan word je beschouwd als “oudere zieke”. In dat geval zal je van Volta fbz tot aan je wettelijk pensioen een aanvullende vergoeding ontvangen.

! Onder welke regeling je valt wordt vastgeklikt op de eerste dag van je arbeidsongeschiktheid. Er is geen overgang van het ene stelsel naar het andere mogelijk.

Deze aanvullende vergoedingen worden berekend in een zesdagenweekstelsel. Het aantal dagen dat aan jou wordt betaald = het aantal dagen dat je voor diezelfde periode ontvangt van je ziekenfonds (gemiddeld 26 dagen per maand).

  • ziekte-uitkeringen genieten;
  • meer dan 31 kalenderdagen ononderbroken ziek zijn;
  • ingeschreven zijn in het personeelsregister van het bedrijf op de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.