Praktisch

Het bedrag en de duur van de uitbetaling hangen af van de leeftijd van de aanvrager, zie tabel.

Leeftijd* Maximum aantal Bedrag per volledige dag Bedrag per halve dag
< 55 jaar 36 maanden € 1,66 € 0,83
> 55 jaar tot aan het wettelijk pensioen € 8,12 € 4,06
* op de eerste dag arbeidsongeschiktheid, geen overgang van het ene stelsel naar het andere

Deze aanvullende vergoedingen worden berekend in een zesdagenweekstelsel. Het aantal dagen dat aan jou wordt betaald = het aantal dagen dat je voor diezelfde periode ontvangt van je ziekenfonds (gemiddeld 26 dagen per maand).

Om aanspraak te maken op deze vergoeding dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • ziekte-uitkeringen genieten:
  • meer dan 31 kalenderdagen ononderbroken ziek zijn;
  • ingeschreven zijn in het personeelsregister van het bedrijf op de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.