Ziekte

Een arbeider die langdurig ziek wordt (geen arbeidsongeval of beroepsziekte), ontvangt van Volta fbz een aanvullende vergoeding, bovenop de ziekte-uitkeringen van de mutualiteit.

Meer weten?