Wat te doen?

Wat moet je als arbeider zelf doen?

Je vult DEEL 1 in van het formulier N3, DEEL 3 laat je vervolledigen door je werkgever en ten slotte laat je DEEL 2 invullen door je uitbetalingsinstelling. Nadien bezorg je het volledig ingevulde document aan Volta fbz samen met:

  • C4 SWT,
  • het document C17-beroepsverleden,
  • het document C1-aangifte van de persoonlijke en familiale toestand,
  • het attest werkloosheidstoestand,
  • en de maandelijkse loonfiches van 12 maanden (dwz refertemaand +11).

Indien je je registreert op de website kan je hier al vooraf ingevulde formulieren bekomen.

Wat moet je uitbetalingsinstelling doen?

DEEL 2 van het reeds door jou gedeeltelijk ingevulde formulier N3 vervolledigen en je terug bezorgen.

Wat moet je werkgever doen?

Het door jou reeds gedeeltelijk ingevulde document N3 verder aanvullen (DEEL 3) en je terug bezorgen.

Wat doet Volta fbz?

Volta fbz controleert de aanvraag. Indien het dossier in orde is wordt, na afhouding van de bedrijfsvoorheffing, overgegaan tot betaling op het door jou opgegeven rekeningnummer.

De aanvullende vergoedingen ‘Werkloosheid met bedrijfstoeslag’ worden 1 keer per maand doorgegeven ter betaling.

Jaarlijks bezorgt Volta fbz tevens een fiscale fiche betreffende deze vergoedingen om bij de belastingaangifte te voegen.