Voor wie?

Indien je in het kader van een stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag je rechten hieromtrent bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening hebt vastgeklikt, wordt ook de uitbetaling van de aanvullende vergoeding in dit kader bij Volta fbz vastgeklikt. 

Je hebt recht op de aanvullende vergoedingen in het kader van een stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen):

1. als je werkloosheidsuitkeringen krijgt

EN

2.a als je op de eerste dag van werkloosheid tenminste 62 jaar oud bent en na 40 jaar beroepsloopbaan (voor mannen) of 31 jaar beroepsloopbaan (voor vrouwen)

OF

2.b als je de eerste dag van werkloosheid tenminste 60 jaar oud bent na 40 jaar beroepsloopbaan voor mannen en na 31 jaar (in 2015), 32 jaar (in 2016) en 33 jaar (in 2017) voor vrouwen

OF

2.c als je de eerste dag van werkloosheid tenminste 56 jaar oud bent na 40 jaar beroepsloopbaan


OF

2.d als je de eerste dag van de werkloosheid tenminste 58 jaar oud bent na 35 jaar beroepsloopbaan en je in een zwaar beroep gewerkt hebt

OF

2.e als op het vlak van de onderneming een lagere SWT-leeftijd voorzien wordt in een ondernemings-cao

EN

3. als je op het ogenblik van ontslag tenminste 5 jaar tewerkgesteld bent (op carrièrebasis) in één of meerdere ondernemingen die vallen onder het Paritair subcomité voor de elektriciens (met name PSC 149.01 – RSZ préfix 067 of 467). Indien je die anciënniteit van 5 jaar hebt opgebouwd in eenzelfde onderneming die evenwel gedurende een bepaalde periode niet tot het Paritair subcomité voor de elektriciens behoorde of die opgedeeld is in verschillende technische entiteiten die behoren tot verschillende paritaire comités, dan wordt deze anciënniteit toch als een geheel beschouwd.