Voor wie?

Indien je in het kader van een stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag je rechten hieromtrent bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening hebt vastgeklikt, wordt ook de uitbetaling van de aanvullende vergoeding in dit kader bij Volta fbz vastgeklikt. 

Je hebt voor de periode 2019-2020 recht op de aanvullende vergoeding in het kader van een stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) als je:

 • werkloosheidsuitkeringen geniet,
 • op het ogenblik van ontslag tenminste 5 jaar tewerkgesteld bent (op carrièrebasis) in één of meerdere ondernemingen die vallen onder het Paritair subcomité voor de elektriciens (met name PSC 149.01 – RSZ préfix 067 of 467).
  Indien je die anciënniteit van 5 jaar hebt opgebouwd in eenzelfde onderneming die een bepaalde periode niet tot het Paritair subcomité voor de elektriciens behoorde of die opgedeeld is in verschillende technische entiteiten die behoren tot verschillende paritaire comités, dan wordt deze anciënniteit als één geheel beschouwd,
   
 • op de laatste dag van de arbeidsovereenkomst aan één van onderstaande anciënniteitsvoorwaarden voldoet:
  • op de eerste dag van werkloosheid ben je tenminste 62 jaar oud en heb je een loopbaan van 40 jaar achter de rug (voor vrouwen is dit 35 jaar voor 2019 en 36 jaar voor 2020) à Algemeen stelsel
  • op de eerste dag van werkloosheid ben je tenminste 59 jaar oud en heb je een loopbaan van 40 jaar (voor mannen en vrouwen) achter de rug à Lange loopbaan
  • op de eerste dag van werkloosheid ben je tenminste 59 jaar oud en heb je een loopbaan van 35 of 33 jaar (voor mannen en vrouwen) met een zwaar beroep achter de rug,
  • op de eerste dag van werkloosheid ben je tenminste 59 jaar oud en heb je een loopbaan van 33 jaar (voor mannen en vrouwen) achter de rug waarvan 20 jaar ploegenarbeid met nachtprestaties.