Ontslagcompensatievergoeding (OCV)

De ontslagcompensatievergoeding heeft tot doel het compenseren van het verschil in opzegtermijnen tussen arbeiders en bedienden van het verleden. Er is recht op een ontslagcompensatievergoeding op basis van de anciënniteit die je hebt:

  • Vanaf 1 januari 2014: 20 jaar anciënniteit
  • Vanaf 1 januari 2015: 15 jaar anciënniteit
  • Vanaf 1 januari 2016: 10 jaar anciënniteit
  • Vanaf 1 januari 2017: iedereen

De OCV wordt betaald door de RVA via de uitbetalingsinstellingen en is een netto-uitkering (dus vrijgesteld van RSZ en bedrijfsvoorheffing). Deze OCV kan niet gecumuleerd worden met werkloosheidsuitkeringen.
Ook in geval van SWT heeft men recht op de ontslagcompensatievergoeding.

Omdat het SWT in een aanvullende vergoeding voorziet bovenop de werkloosheidsuitkeringen, zal dit stelsel ten vroegste kunnen aanvangen nadat de ontslagcompensatievergoeding niet langer verschuldigd is.

Je zal in dit geval niet onmiddellijk na het einde van je arbeidsovereenkomst in SWT gaan, maar na de periode gedekt voor de ontslagcompensatievergoeding. De aanvullende vergoeding zal ook op een later tijdstip verschuldigd zijn. Dat betekent dat bij SWT (voorheen brugpensioen) de aanvullende vergoeding en werkloosheidsuitkeringen pas aanvangen ná de periode die gedekt is door de ontslagcompensatievergoeding.