De verschillende stelsels van SWT

De toegangsleeftijd voor het algemeen stelsel van SWT (op basis van cao nr° 17) bedraagt 62 jaar. Bijkomende voorwaarde is een loopbaan van 40 jaar voor mannen. Voor vrouwen bedraagt deze loopbaanvoorwaarde in 2019 35 jaar. Het beroepsverleden voor de vrouwen wordt elk jaar verhoogd met één jaar tot 2024.

De toegangsleeftijd voor de afwijkende stelsels SWT bedraagt 59 jaar vanaf 1 januari 2019 en zal 60 jaar bedragen vanaf 1 juli 2021:

 • met ofwel 33 jaar beroepsverleden (waarvan ofwel 20 jaar nachtwerk, ofwel 5 of 7 jaar een zwaar beroep (= ploegenarbeid, nachtarbeid of onderbroken diensten) gedurende de laatste 10-15 jaar voorafgaand aan het einde van de arbeidsovereenkomst, ofwel een bouwvakker met attest van arbeidsongeschiktheid)
 • met ofwel 35 jaar beroepsverleden (waarvan 5 of 7 jaar een zwaar beroep (= ploegenarbeid, nachtarbeid of onderbroken diensten) gedurende de laatste 10-15 jaar voorafgaand aan het einde van de arbeidsovereenkomst)
 • met ofwel 40 jaar beroepsverleden (stelsel zeer lange loopbaan)

 

 • Sectorale cao “stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor 2019-2020 op 59 jaar na 33 jaar (waarvan 20 jaar nachtarbeid), 35 jaar (zwaar beroep) of 40 jaar beroepsverleden” van 26/06/2019
 • Sectorale cao “stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor 2021-2022 op 59 jaar na 33 jaar (waarvan 20 jaar nachtarbeid), 35 jaar (zwaar beroep) of 40 jaar beroepsverleden – werkloosheid met bedrijfstoeslag op 62 jaar (42 jaar beroepsverleden)” van 26/06/2019

Voor de werknemer ontslagen in een onderneming erkend als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering wordt de minimumleeftijd opgetrokken naar:

 • 58 jaar tijdens de periode van 1/1/2019 tot 30/12/2019
 • 59 jaar tijdens de periode van 31/12/2019 tot 30/12/2020
 • 60 jaar vanaf 31/12/2020

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT): toegangsvoorwaarden voor de periode 2019-2020 en 2021-2022

Stelsel SWT

Periode 2019-2020

Periode 2021-2022

 

leeftijdvereiste

loopbaanvereiste

cao

leeftijdvereiste

loopbaanvereiste

cao

 

 

 

Algemeen stelsel
 

 

 

 

62 jaar

Mannen: 40 jaar

 

Vrouwen (2019): 35 jaar

Vrouwen (2020): 36 jaar

 

(dit wordt elk jaar, tot 2024, met 1 jaar opgetrokken (à 40 jaar in 2024)

 

 

 

cao nr.17

 

 

 

62 jaar

Mannen: 40 jaar

 

Vrouwen (2021): 37 jaar

Vrouwen (2022): 38 jaar

 

(dit wordt elk jaar, tot 2024, met 1 jaar opgetrokken (à 40 jaar in 2024)

 

 

 

cao nr.17

 

20 jaar nachtarbeid, arbeidsongeschikte bouwvakkers,

zwaar beroep

 

 

 

 

op basis van NAR- cao’s

 

59 jaar in 2019

 

59 jaar in 2020

33 jaar waarvan:

 

 • 20 jaar in stelsel van nachtarbeid of
 • Tewerkstelling in de bouw met attest van arbeidsongeschiktheid of
 • 5/7 jaar in een zwaar beroep tijdens de laatste 10, respectievelijk 15 jaar

 

cao nr. 130 (recht)

 

cao nr. 131 (leeftijd)

 

geldig tot 31/12/2020

 

op basis van NAR- cao’s

 

59 jaar tot 30/06/2021

 

60 jaar vanaf 1/7/2021

 

 

33 jaar waarvan:

 

 • 20 jaar in stelsel van nachtarbeid of
 • Tewerkstelling in de bouw met attest van arbeidsongeschiktheid of
 • 5/7 jaar in een zwaar beroep tijdens de laatste 10, respectievelijk 15 jaar

 

cao nr. 138 (recht)

 

cao nr. 139 (leeftijd)

 

geldig tot 31/12/2022

 

Zwaar beroep (residuair stelsel)

 

 

 

op basis van NAR- cao’s

 

59 jaar in 2019

 

59 jaar in 2020

 

35 jaar waarvan:

 

5 jaar in een zwaar beroep tijdens de laatste 10 jaar

of

7 jaar in een zwaar beroep tijdens de laatste 15 jaar

 

cao nr. 132 (leeftijd)

 

geldig tot 31/12/2020

 

op basis van NAR-

cao’s

 

59 jaar tot 30/06/2021

 

60 jaar vanaf 1/7/2021

 

35 jaar waarvan:

 

5 jaar in een zwaar beroep tijdens de laatste 10 jaar

of

7 jaar in een zwaar beroep tijdens de laatste 15 jaar

cao nr. 140 (leeftijd)

geldig tot

30/06/2021

 

CAO nr. 143 (leeftijd)

geldig vanaf 1/7/2022

 

Lange loopbaan
 

 

Algemeen: 60

Maar op basis van NAR-CAO’s

 

59 jaar in 2019

 

59 jaar in 2020

 

 

40 jaar

CAO nr. 134 (recht)

 

CAO nr. 135 (leeftijd)

 

geldig tot 31/12/2020

op basis van NAR-CAO’s

 

59 jaar tot 30/06/2021

 

60 jaar vanaf 1/7/2021

 

 

40 jaar

CAO nr. 141 (recht)

 

CAO nr. 142 (leeftijd)

 

geldig tot 31/12/2022

Medische redenen, mindervaliden

58 jaar

35 jaar

CAO nr. 133

geldig tot 31/12/2020

Nog niet gekend

Nog niet gekend

Nog niet gekend

Ondernemingen in moeilijkheden, herstructurering

58 jaar vanaf 1/1/19

59 jaar vanaf 31/12/19

60 jaar vanaf 31/12/20

 

CAO nr. 136

geldig tot 31/12/2020

 

60 jaar

 

-

 

-

De arbeiders kunnen op aanvraag vrijgesteld worden van de verplichting om beschikbaar te blijven voor de arbeidsmarkt.