Werkloosheid met bedrijfstoeslag – SWT

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, kortweg SWT (het vroegere brugpensioen) is een stelsel waarbij (als aan de juiste leeftijdsvoorwaarden voldaan wordt) je recht hebt om bovenop je werkloosheidsuitkering van een  bedrijfstoeslag (aanvullende vergoeding) te genieten.

Het al dan niet toekennen van dit stelsel is een bevoegdheid van de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling (RVA). Als je als arbeider geniet van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ontvang je maandelijks een werkloosheidsuitkering van de RVA. Bovenop deze werkloosheidsuitkering kan je tevens een aanvullende vergoeding ontvangen van Volta fbz.

Meer weten?