Wat te doen?

Wat moet je als arbeider zelf doen?

Je vult VAK 1 in van het formulier N2 en laat vervolgens VAK 2 van het formulier vervolledigen door je uitbetalingsinstelling. Nadien bezorg je (of je uitbetalingsinstelling) het volledig ingevulde document aan Volta fbz samen met een schermafdruk van je werkloosheidstoestand.

Indien het gaat om een 1ste aanvraag moet je er ook een kopie van het C4 formulier aan toevoegen.

Zolang je werkloos bent stuur je elke maand een nieuw aanvraagformulier naar Volta fbz om je recht op aanvullende vergoedingen te verzekeren. Als Volta fbz geen formulier ontvangt kan het geen betalingen uitvoeren.
Voor arbeiders van 55 jaar of ouder geldt deze regel niet. Hier wordt de uitbetaling automatisch verdergezet tot aan het wettelijk pensioen.

Indien je je registreert op de website kan je hier al vooraf ingevulde formulieren bekomen.

Wat moet je uitbetalingsinstelling doen?

Je uitbetalingsinstelling dient VAK 2 van het formulier N2 in te vullen. Zij staan ook in voor de controle van de opgave van de laatste werkgever.

Ze bezorgen je ook een schermafdruk van de werkloosheidstoestand (met vermelding van refertemaand, aantal uitkeringen en bedrag).

Wat moet je werkgever doen?

Van de werkgever worden geen specifieke acties vereist, buiten het bezorgen van de wettelijke vereiste C4 aan jou.

Wat doet Volta fbz?

Volta fbz controleert de aanvraag. Indien het dossier in orde is wordt, na afhouding van de bedrijfsvoorheffing, overgegaan tot betaling op het door jou opgegeven rekeningnummer.

De aanvullende vergoedingen ‘Volledige werkloosheid na ontslag’ worden 1 keer per maand doorgegeven ter betaling.

Jaarlijks bezorgt Volta fbz tevens een fiscale fiche betreffende deze vergoedingen om bij de belastingaangifte te voegen.