Praktisch

Voor arbeiders die volledig werkloos worden, is het aantal uitkeringen bij volledige werkloosheid beperkt tot maximum 120 dagen voor wie jonger is dan 45 jaar en 200 dagen vanaf 45 jaar. Een arbeider van 55 jaar of ouder die ontslagen wordt, ontvangt dit tot aan zijn wettelijk pensioen.

Om aanspraak te maken op deze aanvullende vergoeding dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • werkloosheidsuitkeringen ontvangen,
  • minstens 5 jaar anciënniteit binnen PSC 149.01 kunnen voorleggen,
  • en een wachttijd van 30 kalenderdagen vervuld hebben.
Bedrag per volledige dag Bedrag per halve dag Maximum aantal per werkloosheidsperiode Leeftijd *
€ 5,88 € 2,94 120 uitkeringen < 45 jaar
200 uitkeringen > 45 jaar
tot aan het wettelijk pensioen > 55 jaar
* Op de eerste dag werkloosheid      

Deze aanvullende vergoedingen worden berekend in een zesdagenweekstelsel. Het aantal dagen dat aan jou wordt betaald = het aantal dagen dat je voor diezelfde periode ontvangt van de uitbetalingsinstelling (gemiddeld 26 dagen per maand).