Wat te doen?

Wat moet je als arbeider zelf doen?

Je vult VAK 1 in van het formulier N9 en laat vervolgens het formulier vervolledigen door je werkgever (VAK 2).

Nadien bezorg je het volledig ingevulde document aan het FBZ samen met een bewijsstuk van de RVA (C62).

Telkens wanneer je een nieuw attest ontvangt van de RVA stuur je dit onmiddellijk door naar het FBZ.

Wat moet je uitbetalingsinstelling doen?

/

Wat moet je werkgever doen?

Het reeds door jou gedeeltelijk ingevulde document N9 verder aanvullen en je terug bezorgen.

Wat doet het FBZ?

Het FBZ controleert de aanvraag. Indien het dossier in orde is wordt overgegaan tot betaling op het door jou opgegeven rekeningnummer.

De aanvullende vergoedingen ‘Tijdskrediet eindeloopbaan 1/5” worden 1 keer per maand doorgegeven ter betaling.

Jaarlijks bezorgt het FBZ tevens een fiscale fiche betreffende deze vergoedingen om bij de belastingaangifte te voegen.