Praktisch

Om aanspraak te maken op deze aanvullende vergoeding dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen:

Je bent 55 jaar of ouder:

  • Tijdskrediet eindeloopbaan opnemen in het kader van cao nr. 127 van 21 maart 2017 (voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering).
  • Je ontvangt in dit kader uitkeringen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Je bent 60 jaar of ouder:

  • Tijdskrediet eindeloopbaan opnemen in het kader van cao nr. 103 van 27 juni 2012.
  • Je ontvangt in dit kader uitkeringen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).