Praktisch

Om aanspraak te maken op deze aanvullende vergoeding dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen:

Je bent 55 jaar of ouder:

  • Tijdskrediet eindeloopbaan opnemen in het kader van cao nr. 137 van 23 april 2019 (voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering).
  • Je ontvangt in dit kader uitkeringen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Je bent 60 jaar of ouder:

  • Tijdskrediet eindeloopbaan opnemen in het kader van cao nr. 103 van 27 juni 2012.
  • Je ontvangt in dit kader uitkeringen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Wanneer je tijdskrediet aanvraagt voor een beperkte periode, kan je deze periode op elk ogenblik verlengen. Je brengt Volta fbz op de hoogte van de verlenging en stuurt een kopie van het nieuwe formulier C62.

Wanneer je je tijdskrediet om één of andere reden vroegtijdig beëindigt, laat je dit zo snel mogelijk (schriftelijk) weten aan Volta fbz.