Wat te doen?

Wat moet je als arbeider zelf doen?

Je vult VAK 1 in van het formulier N1 en laat vervolgens VAK 2 van het formulier vervolledigen door je uitbetalingsinstelling. Nadien bezorg je (of je uitbetalingsinstelling) het volledig ingevulde document aan Volta fbz samen met een schermafdruk van je werkloosheidstoestand. Voeg bij je allereerste aanvraag ook een kopie van je identiteitskaart.
Indien je je registreert op de website kan je hier al vooraf ingevulde formulieren bekomen.

Wat moet je uitbetalingsinstelling doen?

Je uitbetalingsinstelling dient VAK 2 van het formulier N1 in te vullen. Zij staan ook in voor de controle van de opgave van de laatste werkgever.

Ze bezorgen je ook een schermafdruk van de werkloosheidstoestand (met vermelding van refertemaand, aantal uitkeringen en bedrag).

Wat moet je werkgever doen?

Je werkgever moet de tijdelijke werkloosheid aangeven bij de RVA. Vanaf 01/10/2011 kan hij dit enkel nog elektronisch doen via de portaalsite van de Sociale Zekerheid (www.socialsecurity.be > rubriek Werkgevers > Sociale risico's > Tijdelijke werkloosheid en validatieboek).

Wat doet Volta fbz?

Volta fbz controleert de aanvraag. Indien het dossier in orde is wordt, na afhouding van de bedrijfsvoorheffing, overgegaan tot betaling op het door jou opgegeven rekeningnummer.

De aanvullende vergoedingen ‘Tijdelijke werkloosheid’ worden 2 keer per maand doorgegeven ter betaling.

Jaarlijks bezorgt Volta fbz tevens een fiscale fiche betreffende deze vergoedingen om bij je belastingaangifte te voegen.