Praktisch

Vanaf 01/01/2015 werd het systeem van aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid aangepast en wordt een onderscheid gemaakt tussen periodes van tijdelijke werkloosheid om economische redenen en deze om andere redenen.

De aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid omwille van economische reden worden maximaal gedurende 150 dagen per kalenderjaar uitbetaald. De eerste 60 dagen worden betaald door Volta fbz. De werkgever betaalt deze aanvullende vergoedingen vanaf de 61ste dag tot de 150ste dag en dit bij de loonafrekening volgend op de maand waarop de tijdelijke werkloosheid betrekking heeft. 

Reden Maximum Betaald door
Economische reden 150 dagen Volta fbz (1ste tot 60e dag)
    Werkgever (61e tot 150e dag)

Alle andere vormen van aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid zijn onbeperkt in duur en worden volledig betaald door Volta fbz.

Reden Maximum Betaald door
Overmacht Onbeperkt Volta fbz
Overmacht om medische reden
Technische stoornis
Sluiting wegens jaarlijks verlof
Slecht weer
Jeugdvakantie
Seniorvakantie

Deze aanvullende vergoedingen worden berekend in een zesdagenweekstelsel.  Het aantal dagen dat aan jou wordt betaald is identiek aan het aantal dagen dat je voor diezelfde periode ontvangt van de RVA.