FAQ

Heb je nog vragen over tijdelijke werkloosheid?  Ongetwijfeld vind je de antwoorden terug in de FAQ's.

Mijn tijdelijke werkloosheid dateert van voor 01/01/2015. Welke regels zijn er dan van toepassing?

De aanvullende vergoeding zal met een maximum van 150 vergoedingen per kalenderjaar rechtstreeks door Volta fbz uitbetaald worden en dit op voorwaarde dat je als arbeider werkloosheidsuitkeringen genoten hebt. Er is geen onderscheid tussen tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen of andere.

Kan ik nog een aanvraag indienen voor een periode die reeds voorbij is?

Ja, Volta fbz gaat maximum 3 jaar terug in de tijd, met als aanvangsdatum 1 januari van het lopende jaar. Voor een eventueel vroegere periode vervalt het recht op aanvullende vergoedingen.

Concreet voorbeeld: Je was werkloos/ziek in het jaar 2012 en dient je aanvraag pas in op 1 juni 2015. Volta fbz gaat bijgevolg 3 jaar terug vanaf 1 januari 2015 (het lopende jaar). Je hebt dus nog recht op aanvullende vergoedingen voor die periode. Indien je in 2011 ziek/werkloos was, vervalt je recht op de aanvullende vergoeding voor die periode.

Wat als ik geen recht heb op werkloosheids- of ziekteuitkeringen?

Indien je geen recht hebt op werkloosheidsuitkeringen (van de RVA) of ziekteuitkeringen (van de mutualiteit), dan vervalt eveneens het recht op aanvullende vergoedingen van Volta fbz.

Wat als ik (nog) geen formulieren heb?

Je kan zelf je voorgedrukte formulieren beheren door in te loggen in je persoonlijk dossier van ‘My Volta’. Of je kan deze aanvragen bij Volta fbz via:

Blanco formulieren kan je eveneens downloaden van de website in de rubriek formulieren.

Hoe kan ik mijn rekeningnummer doorgeven of wijzigen?

Een rekeningnummer doorgeven kan je door in te loggen op deze website en je persoonlijke gegevens aan te passen. Mocht je je rekeningnummer liever schriftelijk doorgeven dan kan dit via een door de bank gehandtekend document. Dit kan gestuurd worden naar Volta fbz - Marlylaan 15/8 - 1120 Brussel. 

!! Telefonisch kunnen wij geen rekeningnummers aanvaarden !!