Tijdelijke werkloosheid

Onder ‘tijdelijke werkloze’ verstaan we een werknemer die verbonden is door een arbeidsovereenkomst, waarvan de uitvoering tijdelijk geheel of gedeeltelijk geschorst is. In sommige gevallen kan het zijn dat jouw werkgever 'tijdelijke werkloosheid' moet inroepen.

Volta fbz kent een aanvulling toe bovenop de officiële werkloosheidsuitkering die je krijgt als het gaat over tijdelijke werkloosheid wegens:

  • Economische reden
  • Sluiting wegens jaarlijkse vakantie
  • Slecht weer
  • Technische stoornis
  • Overmacht
  • Overmacht om medische reden

Meer weten?