Tijdelijke werkloosheid

Onder ‘tijdelijke werkloze’ verstaan we een werknemer die verbonden is door een arbeidsovereenkomst, waarvan de uitvoering tijdelijk geheel of gedeeltelijk geschorst is. In sommige gevallen kan het zijn dat jouw werkgever 'tijdelijke werkloosheid' moet inroepen.

Volta fbz kent in dit geval een aanvulling toe bovenop de officiële werkloosheidsuitkering.

Ben je tijdelijk werkloos omwille van economische redenen? Dan heb je recht op een bijkomende vergoeding van maximum 150 dagen per kalenderjaar (stelsel 6 dagen/week).

  • Volta fbz betaalt van de 1e tot en met de 60e dag.
  • Je werkgever betaalt vanaf de 61e dag tot en met de 150e dag.

Je hebt recht op een onbeperkt aantal dagen betaalt door Volta fbz indien je tijdelijk werkloos bent wegens:

  • sluiting wegens jaarlijkse vakantie
  • slecht weer
  • technische stoornis
  • overmacht
  • overmacht om medische redenen
  • jeugdvakantie
  • seniorvakantie

Om recht te hebben op deze vergoeding moet je tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid in dienst zijn van een werkgever uit PSC 149.01 én voor de dagen tijdelijke werkloosheid de wettelijke werkloosheidsuitkering ontvangen. Je kan deze vergoeding aanvragen via het formulier N1.

Meer weten?