Wat te doen?

Wat moet je als arbeider zelf doen?

Je bezorgt je werkgever een getuigschrift van deelname aan de vakbondsvorming.

Wat moet je werkgever doen?

Je werkgever vult het formulier N8 in. Om over te kunnen gaan tot betaling moet Volta fbz het volledig ingevulde formulier ontvangen samen met een getuigschrift van deelname aan de vakbondsvorming.

Wat doet Volta fbz?

Volta fbz controleert de aanvraag. Indien het dossier in orde is wordt overgegaan tot betaling op het door de werkgever opgegeven rekeningnummer.

De aanvullende vergoedingen ‘Syndicale vorming’ worden 2 keer per maand doorgegeven ter betaling.