Praktisch

Om je taak onder de beste voorwaarden te volbrengen wordt het jou, als vertegenwoordiger van de werklieden, toegestaan zonder loonderving en volgens zekere modaliteiten cursussen en seminaries bij te wonen, die:

  • georganiseerd worden door de nationale of regionale vakverbonden of je beroepscentrales, de regionale afdelingen inbegrepen, op tijdstippen die samenvallen met de normale arbeidsuren;
  • gericht zijn op de vervolmaking van je economische, sociale, technische en syndicale kennis binnen het kader van jouw taak als vertegenwoordiger van de werklieden.