Praktisch

De vergoeding bedraagt € 291,96 voor een anciënniteit van 5 jaar. Per jaar anciënniteit komt daar € 14,70 bij (met een maximum van € 962,92).

Om aanspraak te maken op deze éénmalige vergoeding dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • op het ogenblik van de sluiting ten minste 45 jaar oud zijn,
  • op het ogenblik van de sluiting ten minste 5 jaar anciënniteit hebben in de onderneming,
  • wanneer je binnen de 30 kalenderdagen na de sluiting elders in dienst gaat, vervalt het recht op deze bijkomende vergoeding.