Praktisch

Zet het bedrijf waar je werkt zijn activiteiten volledig en definitief stop?

  • Ben je op het ogenblik van de sluiting 45 jaar of ouder?
  • Heb je op het ogenblik van de sluiting minstens 5 jaar anciënniteit in de onderneming?
  • Heb je binnen de 30 kalenderdagen na de sluiting geen nieuwe job gevonden?

Dan heb je recht op een éénmalige bijkomende vergoeding vanwege Volta fbz.

De vergoeding bestaat uit een basisvergoeding verhoogd met een vergoeding per jaar anciënniteit. Indien de vergoeding hoger is dan het maximumbedrag, zal je het maximumbedrag ontvangen.