Praktisch

Volta fbz betaalt de kosten voor kinderopvang die in 2019 en 2020 plaatsvond terug op voorwaarde dat je, op het moment van het maken van de kosten ressorteert onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de elektriciens (PSC 149.01).

Deze terugbetaling geldt voor de kosten voor opvang van kinderen tot de leeftijd van 3 jaar in een gezins- of groepsopvang die wordt erkend door Kind & Gezin of l’Office de la Naissance et de l’Enfance en bedraagt € 3 per dag en per kind met een maximum van € 300 per jaar en per kind.

De terugbetaling gebeurt op basis van het fiscaal attest met de uitgaven voor de kinderopvang waarop de dagen opvang worden vermeld voor het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het attest werd uitgereikt.