FAQ

Heb je nog vragen over kinderopvang? Ongetwijfeld vind je de antwoorden terug in de FAQ's.

Wie heeft recht?

Volta fbz betaalt de kosten voor kinderopvang die in 2019 en 2020 plaatsvond terug op voorwaarde dat je op het moment van het maken van de kosten ressorteert onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de elektriciens (PSC 149.01).

Welke kosten kan ik terugvragen?

Vanaf 1 januari 2019 kan je aanspraak maken op een terugbetaling van de kosten voor kinderopvang.

  • In 2020 kunnen aanvragen op basis van het fiscaal attest voor het kalenderjaar 2019 ingediend worden.
  • In 2021 kunnen aanvragen op basis van het fiscaal attest voor het kalenderjaar 2020 ingediend worden.

Kan ik nog een aanvraag indienen voor een periode die reeds voorbij is?

Ja, Volta fbz gaat maximum 3 jaar terug in de tijd, met als aanvangsdatum 1 januari van het lopende jaar. Voor een eventueel vroegere periode vervalt het recht op aanvullende vergoedingen.

Opgelet: dit is een nieuwe vergoeding die pas loopt vanaf 01/01/2019.

Hoeveel bedraagt de vergoeding?

De tussenkomst bedraagt € 3 per dag en per kind met een maximum van € 300 per jaar en per kind.

Is er een pro rata berekening van de vergoeding?

De arbeid(st)er moet gedurende de periode van de kinderopvang door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn aan een werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01. De premie is enkel van toepassing voor het aantal dagen tewerkstelling onder het PSC 149.01. Indien de arbeid(st)er slechts een gedeelte van het jaar ressorteert onder het PSC 149.01, dan wordt de premie pro rata berekend.

Welke documenten moet de aanvraag bevatten?

De terugbetaling gebeurt op basis van het fiscaal attest met de uitgaven voor de kinderopvang waarop de dagen opvang worden vermeld voor het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het attest werd uitgereikt. Voor buitenlandse werknemers mag een attest afgeleverd worden dat dezelfde gegevens bevat als de fiscale fiche/het attest inzake uitgaven voor kinderopvang.

Kan ik meerdere jaren via hetzelfde aanvraagformulier indienen?

Je dient 1 formulier per jaar in. De aanvraagformulieren voor de opvang van 2020 zullen pas in 2021 online komen.

Is de premie vrijgesteld van belastingen of moet ik deze aangeven in de belastingaangifte?

De vermelde bedragen zijn bruto bedragen. De tussenkomst is vrijgesteld van RSZ, maar niet van bedrijfsvoorheffing. Het is dus een belastbare bezoldiging die je moet aangegeven in de belastingaangifte. Volta fbz stuurt een fiscale fiche met het aan te geven bedrag in het jaar volgend op het jaar van de betaling. Zo dient de premie die betaald wordt in 2020 (voor de dagen opvang in 2019) aangegeven te worden in 2021 aan de hand van de fiscale fiche 281.10 die de arbeid(st)er ontvangt in 2021.