Wat te doen?

Wat moet je als arbeider zelf doen?

Je vult het formulier N6 volledig in. Nadien bezorg je het volledig ingevulde document aan Volta fbz samen met een bewijsstuk van de RVA (formulier C62).

Telkens wanneer je een nieuw attest ontvangt van de RVA stuur je dit onmiddellijk door naar Volta fbz.

Wat moet je uitbetalingsinstelling doen?

/

Wat moet je werkgever doen?

/

Wat doet Volta fbz?

Volta fbz controleert de aanvraag. Indien het dossier in orde is wordt overgegaan tot betaling op het door jou opgegeven rekeningnummer.

De aanvullende vergoedingen ‘Halftijds tijdskrediet’ worden 1 keer per maand doorgegeven ter betaling.

Jaarlijks bezorgt Volta fbz tevens een fiscale fiche betreffende deze vergoedingen om bij de belastingaangifte te voegen.