Praktisch

Om aanspraak te maken op deze aanvullende vergoeding dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • minstens 53 jaar oud zijn op de eerste dag van werkloosheid,
  • halftijds tijdskrediet opnemen conform de cao nr. 103,
  • en in dit kader uitkeringen ontvangen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).