FAQ

Heb je nog vragen over halftijds tijdskrediet?  Ongetwijfeld vind je de antwoorden terug in de FAQ's.

Kan ik nog een aanvraag indienen voor een periode die reeds voorbij is?

Ja, Volta fbz gaat maximum 3 jaar terug in de tijd, met als aanvangsdatum 1 januari van het lopende jaar. Voor een eventueel vroegere periode vervalt het recht op aanvullende vergoedingen.

Concreet voorbeeld: Je was werkloos/ziek in het jaar 2016 en dient je aanvraag pas in op 1 juni 2019. Volta fbz gaat bijgevolg 3 jaar terug vanaf 1 januari 2019 (het lopende jaar). Je hebt dus nog recht op aanvullende vergoedingen voor die periode. Indien je in 2015 ziek/werkloos was, vervalt je recht op de aanvullende vergoeding voor die periode.

Wat als ik geen recht heb op werkloosheids- of ziekteuitkeringen?

Indien je geen recht hebt op werkloosheidsuitkeringen (van de RVA) of ziekteuitkeringen (van de mutualiteit), dan vervalt eveneens het recht op aanvullende vergoedingen van Volta fbz.

Wat als ik (nog) geen formulieren heb?

Je kan blanco formulieren van de website downloaden in de rubriek formulieren. Of je kan deze aanvragen bij Volta fbz via:

Hoe kan ik mijn rekeningnummer doorgeven of wijzigen?

Een rekeningnummer doorgeven kan je door in te loggen in je persoonlijk dossier “My FBZ” en je persoonlijke gegevens aan te passen. Mocht je je rekeningnummer liever schriftelijk doorgeven dan kan dit via een door de bank gehandtekend document. Bij voorkeur mail je dit naar fbz-fse@volta-org.be. Indien dit niet mogelijk is mag je het document per post opsturen naar Volta fbz - Marlylaan 15/8 - 1120 Brussel. 

!! Telefonisch kunnen wij geen rekeningnummers aanvaarden !!