Premie naar rata van prestaties

Volta fbz berekent individueel de eindejaarspremie. De basis voor berekening is het brutoloon (alle bedragen die steeds als loon worden beschouwd) tijdens de referteperiode (01/07 tot en met 30/06). De bruto premie bedraagt 8,33% van die basis.

Dit loon wordt bovendien aangepast aan een coëfficiënt die het bedrag van het loon aanpast in functie van de gelijkgestelde dagen die in rekening worden gebracht. De gelijkgestelde dagen tijdens deze referteperiode worden ten hoogste voor 1/3 van de gepresteerde dagen opgenomen. Als deze gelijkgestelde dagen lager zijn dan 1/3 van de gepresteerde dagen, dan worden de werkelijke gelijkgestelde dagen in de berekening opgenomen.

De eindejaarspremie is net als andere lonen en vergoedingen onderworpen aan heffingen en bijdragen. RSZ voor werknemers is 13,07% (aan 108%) en voor de bedrijfsvoorheffing wordt een éénvormig tarief van 20% toegepast. 

Concreet voorbeeld zonder gelijkgestelde dagen

In referteperiode:

Aantal dagen effectieve prestatie = 237
Aantal opgenomen vakantiedagen = 21
Aantal gelijkgestelde dagen = 0
Brutoloon = € 30.788,32

Begrenzing:

Begrensd aantal gelijkgestelde dagen volgens cao = 273/3 = 79 => OK want er zijn 0 gelijkgestelde dagen; in berekening wordt 0 in aanmerking genomen

Coëfficiënt: 

(Aantal dagen effectieve prestatie + aantal gelijkgestelde dagen) / Aantal dagen effectieve prestatie= (237+0)/237=1

Berekeningsbasis:

Brutoloon * coëfficiënt = € 30.788,32 * 1 = € 30.788,32

Berekening

berekeningsbasis

brutoloon * coëfficiënt € 30.788,32
bruto premie berekeningsbasis * 8,33% € 2.564,67
rsz-inhouding bruto premie * 1,08 * 13,07% €  - 362,02
belastbaar bruto premie - rsz-inhouding € 2.202,65
bedrijfsvoorheffing belastbaar bedrag * 20,00% (grensarbeider = € 0,00) €  - 440,53
netto premie belastbaar bedrag - bedrijfsvoorheffing € 1.762,12

 

Concreet voorbeeld met gelijkgestelde dagen groter dan 1/3 van het aantal gepresteerde dagen

In referteperiode:

Aantal dagen effectieve prestatie = 96

Aantal opgenomen vakantiedagen = 0

Aantal gelijkgestelde dagen = 155

Brutoloon = € 16.166,03

Begrenzing:

Begrensd aantal gelijkgestelde dagen volgens cao = 96/3 = 32 => NOK want er zijn 155 gelijkgestelde dagen (>1/3 van het aantal gelijkgestelde dagen); in berekening wordt 32 in aanmerking genomen

Coëfficiënt: 

(Aantal dagen effectieve prestatie + aantal gelijkgestelde dagen) / Aantal dagen effectieve prestatie = (96+32)/96 = 1,33333333333333

Berekeningsbasis:

Brutoloon * coëfficiënt = € 16.166,03 * 1,33333333333333 = € 21.554,71

Berekening

berekeningsbasis brutoloon * coëfficiënt € 21.554,71
bruto premie berekeningsbasis * 8,33% € 1795,51
rsz-inhouding bruto premie * 1,08 * 13,07% € - 253,45
belastbaar bruto premie - rsz-inhouding € 1.542,06
bedrijfsvoorheffing belastbaar bedrag * 20,00´(grensarbeider = € 0,00) € - 308,41
netto premie belastbaar bedrag - bedrijfsvoorheffing € 1.233,65

 

Concreet voorbeeld met gelijkgestelde dagen kleiner dan 1/3 van het aantal gepresteerde dagen

In referteperiode:

Aantal dagen effectieve prestatie = 236
Aantal opgenomen vakantiedagen = 0
Aantal gelijkgestelde dagen = 4
Brutoloon = € 29.078,86

Begrenzing:

Begrensd aantal gelijkgestelde dagen volgens cao = 236/3 = 79 => OK want er zijn 4 gelijkgestelde dagen (<1/3 van het aantal gelijkgestelde dagen); in berekening wordt 4 in aanmerking genomen

Coëfficiënt: 

(Aantal dagen effectieve prestatie + aantal gelijkgestelde dagen) / Aantal dagen effectieve prestatie= (236+4)/236=1,016949153

Berekeningsbasis:

Brutoloon * coëfficiënt = € 29.078,86 * 1,016949153= € 29.571,72

Berekening

berekeningsbasis brutoloon * coëfficiënt € 29.571,72
bruto premie berekeningsbasis * 8,33% € 2.463,32
rsz-inhouding bruto premie * 1,08 * 13,07% € - 347,71
belastbaar bruto premie - rsz-inhouding €  2.115,61
bedrijfsvoorheffing belastbaar bedrag * 20,00% (grensarbeider = €0,00) € - 432,12
netto premie belastbaar bedrag - bedrijfsvoorheffing € 1.692,49