Voor wie?

De eindejaarspremie wordt toegekend aan de arbeiders die in de referteperiode ten minste 65 (30 voor deeltijdse arbeiders) werkdagen of gelijkgestelde dagen op hun actief hebben.

We onderscheiden 3 soorten eindejaarspremies:

1. Eindejaarspremie naar rata van geleverde prestaties gedurende de referteperiode:

  • De arbeiders die tijdens de referteperiode minder dan één jaar dienst hebben, doch meer dan 65 werkdagen of gelijkgestelde dagen in het personeelsregister van een onderneming ingeschreven zijn.
  • De arbeiders die tijdens de referteperiode één of meerdere contracten van bepaalde duur hebben, waarbij de globale duur minstens 65 werkdagen of gelijkgestelde dagen bedraagt. De minimumperiodes van 65 werkdagen of gelijkgestelde dagen worden bij elkaar gevoegd om op die manier tot de uitbetaling van één eindejaarspremie te komen.
  • De arbeiders die de onderneming vrijwillig verlaten.
  • De arbeiders die ontslagen worden, met uitzondering van arbeiders die ontslagen worden om dringende reden (op voorwaarde dat Volta fbz hiervan tijdig in kennis werd gesteld).
  • De arbeiders waarvan het contract beëindigd wordt wegens redenen van overmacht.
  • De arbeiders waarvan de arbeidsovereenkomst in gemeenschappelijk overleg beëindigd wordt.

2. Volledige eindejaarspremie:

  • De arbeiders die ontslagen worden omwille van SWT (vroegere brugpensioen).
  • De arbeiders die met pensioen gaan.

3. Forfaitaire eindejaarspremie:

  • De wettelijke begunstigden van een overleden arbeider ontvangen een forfaitaire eindejaarspremie van €1.660,00 bruto.