Bedragen

Aanvullende vergoeding Bedrag per dag werkloosheid- of
ziekte-uitkering
Bedrag per 1/2 dag werkloosheid- of
ziekte-uitkering
Loopbaanbegeleiding Maximum € 80/periode van 6 jaar
Tijdelijke werkloosheid € 11,82 € 5,91
Volledige werkloosheid € 6,22 € 3,11
Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag
Zachte landingsbaan                                    Maximum € 162,59/maand
Ziekte € 1,76 € 0,87
Ziekte voor oudere zieken € 8,60 € 4,30
Sluiting van een onderneming € 308,95 + € 15,56/jaar met max € 1018,93
Halftijds tijdskrediet

€ 77,23/maand

1/5 landingsbaan € 30,90/maand
Kinderopvang

€ 3/dag per kind met een maximum van € 300/jaar per kind

(opvangjaren 2019-2020-2021)

€4/dag per kind met een maximum van €400/jaar per kind

(opvangjaren 2022-2023-2024)

Bedragen vanaf 01/12/2021