Bedragen

Aanvullende vergoeding Bedrag per dag werkloosheid- of
ziekte-uitkering
Bedrag per 1/2 dag werkloosheid- of
ziekte-uitkering
Tijdelijke werkloosheid € 11,17 € 5,59
Volledige werkloosheid € 5,88 € 2,94
Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag
Ziekte € 1,66 € 0,83
Ziekte voor oudere zieken € 8,12 € 4,06
Sluiting van een onderneming € 291,96 + € 14,70/jaar met max € 962,92
Halftijds tijdskrediet € 72,99
1/5 landingsbaan € 29,20

bedragen vanaf 01/01/2017