Vergoedingen

Volta fse staat garant voor de tijdige en correcte uitbetaling van een aantal vergoedingen waar je in bepaalde gevallen recht op hebt.

Voor al deze vergoedingen gaat Volta fse maximum drie jaar terug in de tijd, met als aanvangsdatum 1 januari van het lopende jaar, indien de aanvraag tijdig werd ingediend. Voor een eventueel vroegere periode vervalt het recht op vergoedingen.

Uitzondering hierop is de eindejaarspremie waar tot 5 jaar teruggegaan wordt.

Klik op het onderwerp waarover je meer wil weten: