Video's

Bekijk hier onze technische video's.

Intelligente lichtregelsystemen - infoavond Volta voorjaar 2019

Energie-efficiëntie en flexibiliteit winnen steeds meer aan belang. Een goede lichtsturing kan hier zijn steentje aan bijdragen. Maar hoe zorg je ervoor dat deze aangepast is aan de situatie en noden van deze tijd?

Zit ook jij met een aantal prangende vragen over lichtsturing en de integratie van dergelijke systemen in een gebouwbeheersysteem?

Wat zijn de voor- en nadelen van bedrade vs. draadloze lichtsturingssystemen? Hoe integreer je deze systemen met gebouwbeheersystemen? Welke systemen bestaan er allemaal en hoe maak je de meest optimale keuze?

Building Information Modelling (BIM) - infoavond Volta najaar 2018

Alsmaar meer zaken worden gedigitaliseerd. In de toekomst zal dit zeker ook gelden voor gebouwen voor en tijdens het bouwproces, de installatie van de technieken in het gebouw en de uitbating ervan. Wij schetsen de huidige stand van zaken omtrent BIM.