Volta blended learning

Blended Learning is een mix van verschillende leervormen, zoals klassikale training en e-learning die we overkoepelend de term Blended Learning noemen.

Volta ontwikkelde met steun van de EU een eerste blended leertraject: installateur dirigent van energiestromen

Dit is een blended leertraject waarbij je kennis vergaart om energietechnologieën in een woning slim aan te sturen via een energiemanagementsysteem. Eenmaal je alle modules hebt doorlopen, kan je deelnemen aan de workshop.

Deze blended learning biedt houvast aan de installateur:

  • om vragen en noden van de klant rond energiestromen in een woning goed te begrijpen, 
  • om richting te geven bij de selectie van duurzame technologische oplossingen, 
  • om met achtergrondkennis een efficiënt energiebeheer te installeren.