Individueel recht op opleiding

Wist je dat je als werknemer naast het collectief recht ook individueel recht hebt op opleiding? Dat staat zo in de cao ‘Vorming en Innovatie’.

Je hebt als arbeider recht op 1 dag permanente vorming per jaar. Dit op voorwaarde dat je het voorbije jaar geen opleiding gevolgd hebt bij de betrokken werkgever.

Dit individuele recht moet gebruikt worden voor bedrijfsrelevante opleidingen die de inzetbaarheid van de werknemer op de arbeidsmarkt vergroten. 

Het is dus verstandig om op voorhand met je werkgever overleg te plegen wanneer je je opleiding het best inplant.

Download de cao-gids om meer te lezen in de cao ‘Vorming en Innovatie’ voor het PSC 149.01.

recht op opleiding