Individueel recht op opleiding

Wist je dat je als werknemer recht hebt op opleiding? Dat staat zo in de cao ‘Vorming en Innovatie’.

Je hebt als arbeider recht op 1 dag scholing en permanente vorming per jaar. Dit op voorwaarde dat je het voorbije jaar geen opleiding gevolgd hebt bij de betrokken werkgever.

Het is dus verstandig om op voorhand met je werkgever overleg te plegen wanneer je je opleiding het best inplant.

Download de cao-gids om meer te lezen in de cao ‘Vorming en Innovatie’ voor het PSC 149.01.

recht op opleiding