Personeel

Impact Covid-19 op het aanvullend pensioen

In het kader van de corona-COVID 19 crisis kwam er al heel wat nieuwe wetgeving naar aanleiding van de tijdelijke werkloosheid die hier het gevolg van is (“tijdelijke werkloosheid corona”), zoals onder meer regels over het aanvullend pensioen (wet van 7 mei 2020).

Op basis van deze wet werd er een tijdelijke standaardregeling ingevoerd om ervoor te zorgen dat werknemers ook tijdens de tijdelijke werkloosheid corona verder rechten opbouwen in het aanvullend pensioenplan en verder blijven genieten van de overlijdensdekking (overlijdenskapitaal voor de partner, de kinderen, enz. wanneer de werknemer overlijdt voor de wettelijke pensionering). Het gaat om een tijdelijke regeling die maximaal tot 30 september 2020 loopt. Update: door de aanhoudende coronacrisis wordt dit verlengd van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.

Deze standaardregeling is vrijblijvend. Volta fbz doet niet mee aan deze standaardregeling omdat in het sectoraal pensioenplan reeds sinds jaren is voorzien dat de arbeiders binnen PSC 149.01 verder genieten van de overlijdensdekking en verder pensioenrechten opbouwen in het sectorplan tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen en omwille van overmacht.

Dit laatste gebeurt op basis van een forfait van 1 EUR per dag van tijdelijke werkloosheid. Dit is geen tijdelijke regeling. Niet alleen geldt ze al sinds jaren, bovendien is deze regeling vastgelegd in een sectorale cao die gesloten is voor onbepaalde duur.