Technologie & reglementering

Hoe slim omspringen met energieverbruik en -productie?

Onze energievoorziening is in transitie naar milieuvriendelijke, hernieuwbare energiebronnen. De uitrol van de digitale meter is volop aan de gang en wordt uitgerold bij burgers en kmo’s. Voor hen worden er customer energiemanagementsystemen (CEMS) ontwikkeld. Die moeten hen helpen om op een slimme en milieuvriendelijke manier om te springen met hun energieverbruik en eventuele productie, zonder alles voortdurend zelf in het oog te moeten houden. Ongetwijfeld zitten iedereen met veel vragen. We geven, op basis van deze inleidende brochure die we hierover geschreven hebben, een antwoord op vele openstaande vragen.