Technologie & reglementering

Fotovoltaïsche installaties - Technische voorlichting

Een fotovoltaïsche of PV-installatie zet de energie van zonlicht rechtstreeks om in elektriciteit. Ze maakt hiervoor gebruik van het fotovoltaïsch effect (de afkorting komt van het Engels Photo Voltaics).

Onze Technische Voorlichting Elektriciteit (TVE) bevat richtlijnen om te komen tot een kwaliteitsvolle PV-installatie op elektrisch gebied.