Personeel

Eindejaarspremie - nieuwe cao

De sociale partners ondertekenden een nieuwe cao-eindejaarspremie die de stelsels van het algemeen regime en dat van de bedrijven met werkgeverscategorie 467, harmoniseert. 

Vanaf premiejaar 2022 gelden volgende modaliteiten: 

  • De eindejaarspremies worden uitbetaald door Volta fbz.
  • Er geldt geen minimumperiode meer van 65 dagen, een tewerkstelling als arbeider in de sector, opent voortaan het recht op een eindejaarspremie. 
  • De eindejaarspremies worden enkel uitbetaald op een rekeningnummer
  • Afwezigheidsdagen worden gelijkgesteld met prestaties. Indien men kan aantonen dat men tijdens de referteperiode (van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022) minstens 130 dagen gewerkt heeft, dan wordt een maximum van 130 dagen gelijkgesteld.
  • In geval van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), pensionering of overlijden tijdens de referteperiode, wordt een forfaitaire premie uitbetaald.  
  • De eindejaarspremie van arbeiders die palliatief verlof opnemen, wordt verhoogd met een forfaitair bedrag dat berekend wordt naargelang de vorm van de onderbreking - volledig of gedeeltelijk (met de helft of 1/5).
  • Je ontvangt als werkgever een recapitulatieve lijst met de bedragen van de eindejaarspremies die betaald zullen worden aan je arbeiders op 9/12/2022.