Personeel

Belastingaangifte voor het aanslagjaar 2022

Binnenkort is het weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte voor het aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021). Daarvoor heb je ook de fiscale fiches nodig met betrekking tot de vergoedingen en premies die je het afgelopen jaar van ons hebt ontvangen.

Die fiches zijn momenteel digitaal beschikbaar in My FBZ. Raadpleeg dus zeker je online persoonlijk dossier. Alle bedragen die je ontving in de loop van 2021 werden automatisch doorgegeven aan de FOD Financiën. Een papieren versie van onze fiscale fiches kan op eenvoudig verzoek opgestuurd worden maar is in de meeste gevallen dus overbodig.