Sectoraal pensioenstelsel

Als je als werknemer onder het PSC 149.01 valt, heb je recht op een aanvullend pensioen.
Dat is een aanvulling op het wettelijk pensioen dat je tijdens je loopbaan hebt opgebouwd.

Meer weten?