Outplacement

Als je ontslagen bent, kan je rekenen op professionele hulp om dat ontslag te verwerken en – vooral – om zo snel mogelijk nieuw werk te vinden, of als zelfstandige aan de slag te gaan. Die professionele begeleiding heet outplacement. 

Wanneer heb je recht op outplacement?

De werkgever moet je outplacement aanbieden als je opzegtermijn minstens 30 weken telt (of als je een opzegvergoeding krijgt die minstens deze periode beslaat), ongeacht je leeftijd. Ben je ouder dan 45jaar en heb je geen opzegtermijn van 30 weken? Ook dan heb je recht op outplacement. Er zijn enkele extra randvoorwaarden; daarvoor kan je het best terecht bij een outplacementbureau.

Wat moet je werkgever voor je doen?

  • Je werkgever moet je schriftelijk melden dat je recht hebt op outplacement.
  • Hij kiest een outplacementbureau.
  • Hij betaalt in principe alle kosten van de outplacementregeling. Denk daarbij aan psychologische begeleiding, zoeken naar nieuw werk, administratieve en logistieke ondersteuning, … Maar in bepaalde gevallen wordt een stuk van de kost afgehouden van je ontslagvergoeding.