Wat te doen?

Wat moet je doen als werkgever?

De werkgever vult het formulier N8 in. Om over te kunnen gaan tot betaling moet Volta het volledig ingevulde formulier ontvangen samen met een getuigschrift van deelname aan de vakbondsvorming.

Wat moet je arbeider doen?

De arbeider dient aan zijn werkgever een getuigschrift te bezorgen van deelname aan de vakbondsvorming

Wat doet Volta fbz?

Volta fbz controleert de aanvraag. Indien het dossier in orde is wordt overgegaan tot betaling op het door de werkgever aangegeven rekeningnummer.

De aanvullende vergoedingen ‘Syndicale vorming’ worden 2 keer per maand doorgegeven ter betaling.