Syndicale vorming

Rekening houdend met de rol die de vertegenwoordigers van de werklieden in de onderneming spelen, wordt hun binnen duidelijk omschreven grenzen, faciliteiten verleend om vormingscursussen te volgen, die nodig zijn voor het volbrengen van hun taak onder de beste voorwaarden.

Meer weten?