Praktisch

Als werkgever krijg je een premie als je je werknemers opleiding laat volgen. Je premiekrediet wordt vastgesteld op basis van het aantal arbeiders (PSC 149.01) dat je in dienst had in het voorgaande jaar.

Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een premie:

1. De opleiding voldoet aan een aantal voorwaarden!

Vooraleer Volta een opleidingssessie kan goedkeuren dient deze aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Volta opleidingen die binnen de werkuren (7u – 18u) georganiseerd worden voldoen automatisch aan deze voorwaarden. De infoavonden en opleidingen na de werkuren geven geen recht op premie.

2. De cursist is een arbeider die onder het PSC 149.01 valt.

Volta kan alleen premies uitbetalen voor arbeiders onder het PSC 149.01. Uitzondering hierop zijn een aantal specifieke statuten die recht geven op premie op het ogenblik dat ze aangeworven worden in de sector onder statuut arbeider.

3. Je moet de premie ten laatste drie maanden na de laatste opleidingsdag aanvragen. 

Na de opleiding heb je 3 maanden de tijd om je premieaanvraag te vervolledigen.  Online vul je de premieaanvraag in en je stuurt een aanwezigheidsbewijs naar Volta. 

Wat verstaan wij onder een aanwezigheidsbewijs?

  • een bevestigingsmail van het opleidingsinstituut: bv. Opleidingsverstrekker X verklaart dat persoon Y de opleiding Z gevolgd heeft op …/…/… OF
  • een factuur van de gevolgde opleidingen + een verklaring op eer van de werkgever: bv. Werkgever X verklaart dat persoon Y de opleiding Z gevolgd heeft op …/…/… OF
  • een aanwezigheidslijst van het opleidingsinstituut OF
  • een aanwezigheidslijst opgemaakt door het bedrijf en gevalideerd door lesgever/opleidingsinstituut OF
  • een kopie van een certificaat, attest of diploma OF

Je kan ons aanwezigheidsattest hieronder downloaden en gebruiken.

Voor de Volta opleidingen is de premieaanvraag automatisch bij het inschrijven.  Hier hoef je dus zelf niets meer te doen. 

4. Je hebt nog een saldo premiekrediet waaruit je kan putten.

Uiteraard is dit alleen mogelijk als je nog een saldo premiekrediet hebt. 

De uitbetaling van de premie gebeurt automatisch op basis van RSZ-gegevens. Hierdoor kan het zijn dat er ongeveer 5 maanden vertraging zit op de uitbetaling van deze. Wil je een stand van zaken van je ingediende premieaanvragen kennen? Log dan in op 'My Volta' en klik op de tab 'premieaanvragen'.

Heb je problemen of vragen, neem dan gerust contact op met jouw adviseur.

Er kan geen premie uitbetaald/aangevraagd worden voor opleidingen die gevolgd worden als de arbeider in tijdelijke werkloosheid is.