Voor wie?

De eindejaarspremie wordt toegekend aan de arbeiders die in de referteperiode ten minste 65 (30 voor deeltijdse arbeiders) werkdagen of gelijkgestelde dagen op hun actief hebben.

We onderscheiden 3 soorten eindejaarspremies:

 1. Eindejaarspremie naar rata van geleverde prestaties gedurende de referteperiode:
  • De arbeiders die tijdens de referteperiode minder dan één jaar dienst hebben, doch meer dan 65 werkdagen of gelijkgestelde dagen in het personeelsregister van een onderneming ingeschreven zijn.
  • De arbeiders die tijdens de referteperiode één of meerdere contracten van bepaalde duur hebben, waarbij de globale duur minstens 65 werkdagen of gelijkgestelde dagen bedraagt.
  • De arbeiders die de onderneming vrijwillig verlaten.
  • De arbeiders die ontslagen worden, met uitzondering van arbeiders die ontslagen worden om dringende reden (op voorwaarde dat Volta fbz hiervan tijdig in kennis werd gesteld).
  • De arbeiders waarvan het contract beëindigd wordt wegens redenen van overmacht.
  • De arbeiders waarvan de arbeidsovereenkomst in gemeenschappelijk overleg beëindigd wordt.
    
 2. Volledige eindejaarspremie:
  • De arbeiders die ontslagen worden omwille van SWT (vroegere brugpensioen).
  • De arbeiders die met pensioen gaan.
    
 3. Forfaitaire eindejaarspremie:
  • De wettelijke begunstigden van een overleden arbeider.