Praktisch

Als werkgever ontvang je, louter ter informatie, in de loop van de maand november een recapitulatieve lijst met hierop een overzicht van de berekende eindejaarspremies in je onderneming.

Hou er evenwel rekening mee dat het altijd de laatste werkgever is bij wie de arbeider gewerkt heeft, die de arbeider ook terugvindt op de recapitulatieve lijst. Een arbeider die in de referteperiode in het bedrijf X gewerkt heeft, maar bv. vanaf maart bij een andere werkgever Y in de sector is gaan werken, zal op de recapitulatieve lijst van werkgever Y weergegeven worden.

Wat moet je arbeider doen?

 • Alle arbeiders die recht hebben op een eindejaarspremie, ontvangen in de loop van de maand november een eindejaarsfiche met hierop de detailberekening van de eindejaarspremie en het door Volta fbz gekende rekeningnummer.
  Dit rekeningnummer dienen ze grondig te controleren, zonder (juist) rekeningnummer kan er ook geen betaling uitgevoerd worden.
   
 • Als het rekeningnummer gewijzigd is of als er nog geen rekeningnummer gekend is, dan kan dat worden doorgegeven via My FBZ op de website ofwel via een door de bank gehandtekend document.
   
 • Volta fbz betaalt de netto premie rechtstreeks uit op het door de arbeider opgegeven rekeningnummer. Indien het rekeningnummer ontbreekt kan Volta fbz niet overgaan tot betaling. Als tijdig een rekeningnummer doorgegeven wordt, schrijft Volta de eindejaarspremie over vanaf 15 december.
   
 • Het jaar volgend op de uitbetaling ontvangt de arbeider een fiscale fiche 281.10 voor de belastingaangifte.